Afdeling: Bijenvereniging ST. AMBROSIUS

Basiscursus bijenhouden

 

 

 

Basiscursus Bijenhouden bij de bijenhoudersverenigingen St. Ambrosius te Asten en Someren

Algemeen

 De cursus wordt door beide verenigingen gezamenlijk georganiseerd conform de richtlijnen van de NBV. De lessen worde gegeven in de clubgebouwen en op de bijenstand van de verenigingen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 12 waarbij aan inwoners van Asten en Someren bij overtekening voorrang genieten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij serieus voornemens zijn bijen te gaan houden.

Inhoud van de cursus

De opleiding leidt op tot beginnend imker. De cursus begint met theorielessen om inzicht te verwerven in het functioneren van een bijenvolk en de werkzaamheden als imker. Hierbij krijgt men inzicht in de behandelmethode van een bijenvolk opdat dit op een natuurlijke wijze haar jaarlijkse ontwikkeling kan doorlopen. Na het theoretische deel volgen gedurende het jaar de praktijklessen waarbij ervaring opgedaan wordt in het proces van bijen houden. De cursist leert om te gaan met materialen en gereedschappen, maakt kennis met aspecten als zwermverhindering, honingwinning en het onderkennen en bestrijden van ziekten en plagen De cursus wordt afgesloten met een examen. Na de cursus is de cursist in staat zelfstandig bijen te houden onder begeleiding van een aan hem toegewezen mentor.

Praktische informatie

De cursist wordt (of is reeds) als lid ingeschreven bij de NBV. De theorie- en praktijklessen worden gegeven in de verenigingsgebouwen en op de bijenstand van de verenigingen te Asten en Someren. De 5 theorielessen van plm. 2 uur vinden s avonds plaats in de periode januari tot begin maart 2017. De praktijklessen worden later gepland, afhankelijk van de ontwikkeling van het (bijen)seizoen. Als regel zullen die op een zaterdag plaatsvinden. Het cursusgeld bedraagt € 150,- bij aanvang te betalen. Er vindt geen restitutie plaats. Inbegrepen zijn koffie/thee, het boek “Bijen houden, hoe doe je dat”, los cursusmateriaal en het gebruik van imkergereedschap. De cursist ontvangt in bruikleen voor max. 1 jaar:  een imkerjack, handschoenen en een bijenkast. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging. Na een geslaagde afronding van de cursus krijgt de cursist een bijenvolk.  Na een jaar wordt verwacht dat de cursist zelf de benodigdheden heeft aangeschaft. Het bijenvolk mag hij/zij houden. Na de cursus gaat de cursist zelfstandig als imker aan de slag onder begeleiding van een mentor.

Opgave + meer info

Secretaris St. Ambrosius Asten

Friedy Munsters

0493-693031

FMunsters@hotmail.com

Contactgegevens

Voorzitter:
Ron Hagelaar
06-10858137
sint.ambrosius.asten@gmail.com

Secretaris:
Friedy Munsters
0493-693031
fmunsters@hotmail.com

Penningmeester:
Roel ten Hoven
Roelselma@xs4all.nl
06-23942072

Bestuurslid:
Henriette Knoops
knakno@kpnmail.nl
0493-695807

Bestuurslid:
Teun Pelser
alpelser@gmail.com
0493-695965

sint.ambrosius.asten@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.